Contoh Tembang Dhandhang Gula

Tembang dhandhang gula yaitu salah satu tembang macapat yang isinya berupa harapan-harapan yang baik. Biasanya dikeluarkan di ujian-ujian sekolah dasar dn menengah pertama.


Berikut ini referensi Tembang Dhandhang Gula


Wardining kang sasmita jinarwi.
Wruhing aturan iku watekira.
Adoh marang kanisthane.

Pamicara punika.

Weh reseping sagung miyarsi.
Tata krama punika.
Ngedohaken panyendhu.
Kagunan iku kinarya.

Ngupa boga, dene kelakuan becik.
Weh rahayuning angga.

Related : Contoh Tembang Dhandhang Gula

0 Komentar untuk "Contoh Tembang Dhandhang Gula"