Arti Pola Ayahane Tembung

Ayahane tembung jikalau dalam Bahasa Indonesia yaitu Jabatan Kalimat.
Ateges ngudal ukoro manut ayahane tembung kanggo nggoleki perangane ukoro sing diarani jejer, wasesa, obyek lan katerangan (Subyek, predikat, obyek dan keterangan).

Contoh:
- Bapak lagi macul ono ing sawah (Bapak lagi mencangkul di Sawah).
Jejer = Bapak.
Wasesa = Lagi Macul.
Katerangan = Ono ing sawah.

Related : Arti Pola Ayahane Tembung

0 Komentar untuk "Arti Pola Ayahane Tembung"