Nama Lain Hari Dan Pasaran Jawa

Nama lain hari:
Senin=soma
selasa=anggara
rabu=buda
kamis=respati
jumat=sukra
sabtu=tumpuk
ahad=dite.

Nama lain pasaran:
paing=jenar
pon=palguno
wage=cemengan
kliwon=kasih
legi=manis.

Contohnya:
jumat legi=sukro manis

Related : Nama Lain Hari Dan Pasaran Jawa

0 Komentar untuk "Nama Lain Hari Dan Pasaran Jawa"

close
close