Zaman Sampun Sepuh

Wonen zaman ingkang kados mekaten puniko, ngge kengeng dipun wastani zaman sepuh.
Mulo meniko, monggo simak parikan ing ngandap.

Zaman sampun sepuh.
Akeh keyakinan sing podo rapuh.
Akeh aqidah sing podo lumpuh.
Akeh godaan lan pakewuh.
Akeh pengusaha sing podo jatuh.

Related : Zaman Sampun Sepuh

0 Komentar untuk "Zaman Sampun Sepuh"