Nama Lain Raden Janaka

Raden Janaka mempunyai beberapa nama lain di Pewayangan, diantaranya adalah:
 1. Arjuna.
 2. Premadi.
 3. Margana.
 4. Pamadya.
 5. Dananjaya.
 6. Mintaraga.
 7. Ciptahening.
 8. Prabu Kariti.
 9. Kendhitatnala.
 10. Palguna.
 11. Kombang.
 12. Ali-Ali.
 13. Jlamprong.
 14. Endra Putra.
 15. Endra Tanaya.
 16. Wijanarka.

Related : Nama Lain Raden Janaka

0 Komentar untuk "Nama Lain Raden Janaka"