10 Referensi Soal Bahasa Jawa Penggalan Tembang

Ini pola soal belahan tembang khusus pelajaran Bahasa Jawa.
Cocok buat para guru dan murid.

1. Sarkara, hartati iku sasmitane tembang...
A. Asmaradana.
B. Dhandhanggula.
C. Kinanthi.
D. Megatruh.

2. Tembang kang watake murung lan kentekan pangarep-arep yaiku tembang...
A. Gambuh.
B. Pangkur.
C. Megatruh.
D. Maskumambang.3. Cacahe gatra saben sak pada diarani...
A. Guru gatra.
B. Guru lagu.
C. Guru wilangan.
D. Saka guru.

4. Gunane karakter swara yaiku kanggo...
A. Nulis asma.
B. Pakurmatan.
C. Nulis tembung manca kang kacethakake.
D. Kabeh balasan salah.

5. Tembang macapat iku ugo diarani...
A. Tembang gedhe.
B. Tembang kawi.
C. Tembang dhagelan.
D. Tembang cilik.

6. Srinata, logondhang iku sasmitane tembang...
A. Kinanthi.
B. Asmaradana.
C. Gambuh.
D. Sinom.

7. Aksara murda kanggo nulis...
A. Tembung manca.
B. Jeneng manca.
C. Jeneng kanggo pakurmatan.
D. Kabeh balasan salah.

8. Guru gatrane tembang sinom ana...
A. 8.
B. 9.
C. 7.
D. 10.

9. Seni gandrung nganti saiki ora ninggalake...
A. Tembang macapat.
B. Kendhang kempul.
C. Tembang sabrangan.
D. Waranggana.

10. Puisi Jawa gagrag anyar diarani...
A. Tembang.
B. Wangsalan.
C. Geguritan.
D. Kidung.

Related : 10 Referensi Soal Bahasa Jawa Penggalan Tembang

0 Komentar untuk "10 Referensi Soal Bahasa Jawa Penggalan Tembang"

close
close